Новини законодавства

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

ЗАКОНОПРОЕКТ № 7282

Верховною Радою України прийнято законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності» (№7282 від 13.04.2022) яким запроваджуються зміни до деяких законів з метою вжиття першочергових заходів щодо реформування містобудівної діяльності та, зокрема, спрямований на вирішення таких проблем, як: створення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, реконструкції житла та населених пунктів, постраждалих від російського вторгнення, а також переміщення (евакуація) підприємств із зони бойових дій.

Проект закону передано на підпис Президенту України.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОБЛАСТІ, ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)

Згаданий законопроект пропонує запровадження нового виду документації – програми комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини), яка визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної області, території територіальної громади (її частини), яка постраждала внаслідок збройної агресії проти України або в якій сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні чи інші кризові явища. Звертаємо особливу увагу на те, що програма не належить до містобудівної документації.

Програма комплексного відновлення області розробляється за рішенням голови обласної державної адміністрації у формі електронного документа та вноситься до Реєстру будівельної діяльності. Ця програма включає, зокрема, аналіз негативних впливів (у тому числі бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій), що призвели до необхідності розроблення програми, інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення населених пунктів (територій), обґрунтовані пропозиції щодо зміни функціонального призначення окремих територій області, обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери, тощо.

Програма комплексного відновлення області підлягає громадському обговоренню та у подальшому затверджується відповідною обласною радою.

В свою чергу програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) розробляється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у формі електронного документа та вноситься до Реєстру будівельної діяльності.

Програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) включає  аналіз негативних впливів (у тому числі бойових дій, терористичних актів, диверсій, надзвичайних ситуацій), що призвели до необхідності розроблення програми. Така програма погоджується уповноваженим органом містобудування та архітектури обласної державної адміністрації та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. В свою чергу, положення затвердженої програми комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) є складовими вихідних даних для розроблення та внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні.

Варто також зазначити, що програма не підлягає стратегічній екологічній оцінці, розгляду архітектурно-містобудівною радою.

ОБСТЕЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

Відповідно до прийнятого законопроекту обстеження об’єкта здійснюється з метою визначення його фактичного стану та оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації. Порядок проведення обстеження встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України. За результатами обстеження передбачаються складення звіту, який вноситься до Реєстру будівельної діяльності. Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта, який виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності.

ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ ДЛЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Законопроектом також врегульоване питання спорудження тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, яким визнаватимуться малоповерхові (висотою до двох поверхів) швидкомонтовані споруди з полегшених конструкцій (мобільна (інвентарна), збірно-розбірні контейнерного або комбінованого типу тощо), які задовольняють встановлені Кабінетом Міністрів України мінімально необхідні вимоги для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб та можуть бути демонтовані і переміщені з подальшим повторним використанням або без такого використання.

Розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення здійснюватиметься на підставі затвердженої схеми розміщення таких споруд. Згідно із законопроектом схема розміщення розроблятиметься  архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, у формі електронного документа та вноситиметься до Реєстру будівельної діяльності. В свою чергу, схема розміщення не підлягатиме експертизі та стратегічній екологічній оцінці, розгляду архітектурно-містобудівною радою та громадському обговоренню. Передбачається, що схема розміщення погоджується уповноваженим органом містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради (в окремих випадках – місцевої державної адміністрації) і затверджується відповідним сільським, селищним, міським головою або начальником військової адміністрації населеного пункту.

Законопроектом також уточнено, що тимчасові споруд для життєзабезпечення населення (їх комплекси) не є об’єктами будівництва в розумінні цього Закону та об’єктами нерухомого майна в розумінні Цивільного кодексу України.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Під час дії правового режиму воєнного стану на відповідній території допускатиметься встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки – новим видом її цільового призначення) та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією (за виключенням деяких випадків, передбачених законопроектом) для:

1) будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

2) розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій;

3) розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай (за певних умов);

4) розміщення об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу), мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів;

5) розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків;

6) розміщення мультимодальних терміналів та виробничоперевантажувальних комплексів (за певних умов).

Висновок про можливість/неможливість розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта надаватиметься уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту про його надання. Такий висновок вважається особливим видом містобудівних умов та обмежень, є підставою для проектування об’єкта будівництва і зберігає чинність до завершення будівництва об’єкта.

ЗАКОНОПРОЕКТ № 7289

Також, 12 травня 2022 р. Верховною Радою України було прийнято законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин  в умовах воєнного стану» яким передбачається оперативне надання земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду для розміщення виробничих потужностей підприємств, що переміщені із зони бойових дій, без проведення земельних торгів із жорсткими обмеженнями умов оренди.

Так, відповідно до прийнятого законопроект передача земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду без проведення земельних торгів (за деякими виключеннями) допускається для:

а) розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави);

б) розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай (за деякими виключеннями);

в) будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів;

г) товарного сільськогосподарського виробництва;

ґ) розміщення морських портів.

Перелік осіб, яким надається право на одержання в оренду без проведення земельних торгів земельної ділянки державної, комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, а також перелік підприємств, виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, визначатиметься спільним рішенням обласної, Київської міської військової адміністрації, з території якої переміщуються (евакуюються) виробничі потужності, та обласної, Київської міської військової адміністрації (а у разі припинення або скасування воєнного стану на відповідній території – обласної, Київської міської державної адміністрації), на територію якої такі потужності переміщуються (евакуюються).

Законопроектом також уточнено, що для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб земельні ділянки комунальної власності надаються у постійне користування виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Передбачається, що державна реєстрація зміни цільового призначення земельної ділянки без внесення відомостей про це до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка складається в електронній формі, до якої додається копія рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Заява з доданими документами надсилається до районної військової адміністрації електронною поштою. Державна реєстрація зміни цільового призначення земельної ділянки або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації здійснюється протягом 5 робочих днів з дня подання заяви.

Крім того, передбачається, що Мінаргополітики отримає право приймати рішення про відновлення або подальше призупинення функціонування Державного земельного кадастру за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Мінаргополітики також набуває право затверджувати усереднені показники нормативної грошової оцінки земель на одиницю площі, які застосовуються у випадках обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земель у разі неможливості надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки.

Серед інших нововведень передбачене право оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи, оператора газосховища, оператора системи розподілу, оператора системи передачі, підприємств питного водопостачання, централізованого водовідведення, теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних організацій, операторів електронних комунікацій має право, без попереднього погодження з власниками та користувачами земельних ділянок, безперешкодного та безоплатного доступу до земельних ділянок усіх форм власності, на яких розташовані їх об’єкти, а також у межах їх охоронних (спеціальних) зон, для забезпечення експлуатації та підтримання в належному стані їх об’єктів.

Законопроект передано на підпис Президенту України.

Якщо у Вас виникли питання щодо зазначеної теми, будь ласка, звертайтеся до Владислава Киселя (v.kysil@kpdconsulting.com.ua) та Михайла Семки (m.semka@kpdconsulting.com. ua). Будемо раді Вам допомогти і надати додаткову інформацію.

Завжди раді співпраці з Вами заради підвищення ефективності Вашого бізнесу. Інформація, що міститься у цьому огляді, не призначена для  надання юридичної консультації та не може розглядатися або тлумачитися як заміна спеціальної консультації щодо конкретної ситуації.

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.