Новини законодавства

ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ І ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (НАДАЛІ – «ТОВАРИСТВ»)

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

Важливою новелою Закону є надання учасникам Товариства права визначати у статуті, чи може виконавчий орган Товариства самостійно вчиняти правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, чи для цього необхідне рішення загальних зборів учасників або іншого органу Товариства.

ЧАСТКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

Законом визначено, що договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капіталі Товариства, укладається у письмовій формі, при цьому Законом не передбачена обов’язковість нотаріального посвідчення таких договорів.

В той же час запроваджена обов’язковість використання спеціальних бланків нотаріальних документів для оформлення актів приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства,  рішень загальних зборів учасників Товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників, про виключення учасника з Товариства, заяв про вступ до Товариства і вихід з Товариства.

НОВІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ

Із Закону про реєстрацію виключено положення щодо необхідності надання реєстратору згоди учасників на вступ до Товариства спадкоємців, якщо таке положення передбачено статутом Товариства.

Законом встановлено обов’язок реєстратора перевіряти обсяг цивільної дієздатності фізичних та юридичних осіб та повноважень представника фізичної або юридичної особи під час проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу учасників юридичної особи. Така перевірка за Законом має здійснюватися на підставі витягу з відповідного іноземного реєстру та, за необхідності, установчих документів учасника (їх копій), належним чином легалізованих.

Передбачена обов’язковість нотаріальної форми довіреності у разі подання документів державному реєстратору особою, що діє на підставі довіреності.

Крім того відповідно до Закону нотаріус, який посвідчив правочин, предметом якого є відчуження (передання) частки учасника у статутному капіталі юридичної особи (крім акціонерних товариств, Товариств) або  видав свідоцтво про право на спадщину на частку учасника у статутному капіталі юридичної особи (крім акціонерних товариств, Товариств), проводить реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відразу після вчинення ним нотаріальної дії. Виключенням є випадки нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини. В цьому разі державна реєстрація проводиться після настання певної обставини.

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Законом виключено із переліку суб'єктів державної реєстрації акредитованих суб'єктів. Відтепер державну реєстрацію матимуть право здійснювати тільки державні реєстратори та нотаріуси.

Згідно із Законом державна реєстрація проводитиметься незалежно від місця знаходження:

- фізичних осіб-підприємців - на підставі документів, поданих як у електронній, так і в паперовій формі;

- юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, - на підставі документів, поданих в електронній формі.

Фізичні особи-підприємці зможуть подавати документи на державну реєстрацію в паперовій формі будь-якому державному реєстратору або нотаріусу в будь-якому регіоні  незалежно від зареєстрованого місця проживання.

            НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Закон був офіційно опублікований у «Голосі України» № 202 від 23.10.2019 року та набуває чинності 02.11.2019 року.

ДЛЯ ВАС ВИПУСК ПІДГОТУВАЛИ

Віталій Пацюк

Партнер

КПД Консалтинг

 

 

 

Юлія Подольська

Старший юрист

КПД Консалтинг

 

 

Якщо у Вас виникли питання стосовно даної теми, будь ласка, звертайтеся до Віталія Пацюка (v.patsyuk@kpdconsulting.com.ua) та Юлії Подольської (y.podolska@kpdconsulting.com.ua). Ми з задоволенням надамо Вам додаткову інформацію. Ми завжди раді співпраці з Вами задля підвищення ефективності Вашого бізнесу.

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.