Публікації

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ (ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ): НОВІ ПРАВИЛА

04.06.2021 набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" від 01.06.2021 р. № 1066, яким затверджено низку документів:

1. Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

2. Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

3. Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі;

а також внесено зміни до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.04.2008 р. № 189 (його викладено в новій редакції як Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності).

Отже, з 04 червня 2021 року в Україні запроваджено модель формування та видачі е-лікарняних, що передбачає формування електронних листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, внесених лікуючим лікарем до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Визначення понять "листок непрацездатності" та "медичний висновок про тимчасову непрацездатність", порядок функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності, а також порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність міститься в Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 328 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. №323), наказі Міністерства охорони здоров'я України "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" від 01.06.2021 р. № 1066.

Відповідно до Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 328 (далі – Порядок № 328), медичний висновок про тимчасову непрацездатність і листок непрацездатності вживаються у таких значеннях.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров'я (прим. – Реєстрі медичних висновків) та містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність і є підставою для створення листка непрацездатності.

Медичний висновок формується:

1. Тільки після особистого обстеження хворого лікарем.

Виняток зроблено лише на період дії карантину. У такому разі формування медичних висновків може здійснювати лікар, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення й опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв'язку з обов'язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів.

Указаний виняток поширюється тільки на формування медичних висновків за категоріями "Захворювання або травма загального характеру", "Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2","Карантин".

2. Не пізніше за наступний робочий день із дня встановлення тимчасової непрацездатності особи.

Виняток:

– якщо медичне обслуговування було здійснено не за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики;

– у разі недоступності електронної медичної інформаційної системи чи неможливості обміну даними між електронною медичною інформаційною системою та центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я через їхню технічну несправність або якщо немає відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я;

– у разі виникнення технічної несправності в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, що триває понад 1 календарний день, лікуючий лікар зобов'язаний внести медичний висновок до Реєстру не пізніше ніж наступного робочого дня після усунення відповідної технічної несправності або після появи відповідної технічної можливості в системі.

Листок непрацездатності – сформований (виданий) програмними засобами Реєстру (прим. – Електронного реєстру листків непрацездатності) на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності в Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Отже, електронний листок непрацездатності (далі – е-лікарняний) – це документ, який наділено всіма тими самими функціями, що й паперовий листок непрацездатності, та є підставою для:

– звільнення від роботи;

– оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності;

– призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Електронний реєстр листків непрацездатності:

відомості для працівника та роботодавця

Відповідно до Порядку № 328 Електронний реєстр листків непрацездатності(далі – Реєстр) ведуть із метою забезпечення накопичення, зберігання, обліку та використання інформації про сформовані (видані), продовжені листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Реєстр функціонує як система накопичення, зберігання та використання електронних даних із використанням інформаційної інфраструктури реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що надходять:

1) з електронної системи охорони здоров'я, – про медичні висновки, що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, на підставі яких формуються листки непрацездатності;

2) із Фонду соціального страхування, – про:

– результати перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

– суми допомоги, які виплачено на підставі листків непрацездатності;

– відмову в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, визначених законодавством;

– зміни причини непрацездатності та їх підстави;

– направлення на лікування та/або надання реабілітаційної допомоги у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров'я або реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу із зазначенням дат початку та закінчення лікування/надання реабілітаційної допомоги, дати й номера договору, назви санаторно-курортного закладу;

3) від страхувальників, – про суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, які нараховано та виплачено на підставі листків непрацездатності; про відмову в оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та/або наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, передбачених законодавством; про наявність у застрахованої особи статусу, зазначеного в пункті 5 частини 1 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; про наявність у членів сім'ї застрахованої особи, які потребують догляду, статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності;

4) від органів опіки та піклування, – відомості про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців із дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження;

5) від централізованого банку даних з проблем інвалідності, – про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), невстановлення групи інвалідності у разі повторного огляду.

Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що створюються автоматично програмними засобами на підставі інформації, яка надходить із джерел, указаних вище.

Запис про тимчасову непрацездатність містить такі відомості про:

1) тимчасово непрацездатну особу:

– прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

– дата народження;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– стать;

– найменування страхувальника та його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість;

– унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

– статус, зазначений у пункті 5 частини 1 статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (за наявності);

– спеціальний статус (пільги) відповідно до законів про окремі категорії осіб("застрахованим особам, віднесеним до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові"; особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі(формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу"). Цим особам виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати (доходу) незалежно від страхового стажу;

2) пацієнта (у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім'ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною):

– дата народження;

– унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

– статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності(за наявності);

3) випадок тимчасової непрацездатності:

– унікальний номер випадку непрацездатності, сформований за даними Реєстру;

– номер, дата (час) реєстрації медичного висновку в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я;

– дата (час) надходження інформації до Реєстру, що фіксується автоматично та відповідає даті й часу збереження таких відомостей;

– єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;

– причина непрацездатності (тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві; вагітність та пологи; необхідність догляду за хворою дитиною; необхідність догляду за хворим членом сім'ї; необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною; карантин, установлений відповідно до законодавства; тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; протезування (у тому числі за наслідками нещасного випадку на виробництві) з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; перебування у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм; тимчасова непрацездатність унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2);

– період тимчасової непрацездатності: період звільнення від роботи (з/по);період переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу (з/по). Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними в медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності;

– порушення режиму лікування із зазначенням дати й виду порушення (за наявності);

– дата огляду та висновок медико-соціальної експертної комісії (за наявності);

– відомості про направлення в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров'я із зазначенням дат початку та закінчення лікування, дати й номера договору, назви закладу (за наявності);

4) особу, яка сформувала медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я:

– посада;

– прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

5) заклад охорони здоров'я – найменування суб'єкта господарювання та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

6) суму допомоги, нарахованої на підставі листка непрацездатності, у тому числі суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, та відомості про їх виплату;

7) відмову в оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності з причин, визначених у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

8) порушення встановленого порядку видачі та продовження листка непрацездатності за результатами перевірки обґрунтованості його видачі та продовження;

9) особу, яка внесла відомості з документа про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців із дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження:

– посада;

– прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Інформацію з Реєстру, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності, надають тільки особі, якої стосуються зазначені відомості, її страхувальнику –за період перебування особи у трудових відносинах із ним відповідно через електронні кабінети застрахованої особи та страхувальника на порталі послуг, а також особі, яка засвідчила тимчасову непрацездатність, – через електронну систему охорони здоров'я.

На сьогодні передбачено, що первинно громадянин зможе перевірити сформований листок непрацездатності з таким переліком атрибутів:

– номер;

– дата відкриття;

– дата закриття;

– причина непрацездатності.

Страхувальник первинно дістане змогу визначити параметри пошуку переліку листків непрацездатності та за результатами пошуку отримає інформацію щодо листків непрацездатності застрахованої особи, які працюють у страхувальника за трудовою книжкою, з таким переліком атрибутів:

– номер;

– дата відкриття;

– дата закриття;

– РНОКПП застрахованої особи;

– прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.06.2021 р. № 1234 затверджено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

20 липня 2021 року цей Наказ опубліковано в "Офіційному віснику" № 55 від 20.07.2021 року. Відповідно, Порядок видачі листків непрацездатності почав діяти із цієї ж дати.

Обов'язковими реквізитами листка непрацездатності як електронного документа є:

– єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності,

– спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис(електронна печатка),

– відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Дата початку та закриття е-лікарняного

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформовано цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважають виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності.

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складає один страховий випадок.

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності "Вагітність та пологи" вважають виданим через сім днів із дати його відкриття.

Період тимчасової непрацездатності в листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров'я про:

1) медичний висновок у межах випадку тимчасової непрацездатності;

2) медичний висновок про початок нового випадку тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків;

3) медичний висновок за іншою категорією, відповідно до наведених у додатку до цього Порядку Правил скорочення періодів тимчасової непрацездатності у листках непрацездатності.

Період тимчасової непрацездатності в листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому разі дата закриття листка непрацездатності з причиною непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві", "Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві" або "Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання" відповідає даті встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Порядок отримання е-лікарняного працівником та дії після його отримання

У зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на створення електронних медичних висновків замість видачі паперових листків непрацездатності для застрахованих осіб, тобто працюючих, програмні засоби автоматично формують на їх підставі е-лікарняний.

Згідно з інформаційними (роз'яснювальними) повідомленнями, розміщеними на сайті Міністерства охорони здоров'я України, для отримання електронного листка непрацездатності працівник звертається до відповідного медичного закладу, що в установленому порядку підключений до електронної системи охорони здоров'я.

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі. Звідти лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду України.

Отже, на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності формуватиметься листок непрацездатності вразі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сформований листок непрацездатності в день створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду його дії не можна передавати до страхувальника як підставу для нарахування матеріального забезпечення. Сформований листок непрацездатності з причиною непрацездатності "Вагітність та пологи" передають страхувальнику як підставу для нарахування матеріального забезпечення в день створення.

Одночасно для працівника незайвим буде перевірити інформацію, зазначену в е-лікарняному. Для цього є три способи:

1) через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України (пункт меню "Мої листки непрацездатності");

2) за допомогою запиту на вебпорталі електронних послуг "Дія". Тут можна переглянути дані про медвисновки (номер його запису в Реєстрі, категорію, дату й час формування, період дії тощо) і подати їх за місцем вимоги;

3) звернувшись до органу Пенсійного фонду України. У цьому разі можна отримати інформацію про е-лікарняний у паперовому вигляді (як витяг із Реєстру листків непрацездатності) (п. 16 Порядку № 328).

У Фонді соціального страхування роз'яснюють: "Із моменту, коли працівник дізнався, що його лікуючий лікар сформував медичний висновок про тимчасову непрацездатність, останній має повідомити у будь-який доступний спосіб комунікацій роботодавця про це".

Варто також звернути увагу, що роз'яснення ФСС мають лише рекомендаційний характер, а процедуру повідомлення працівником щодо складення стосовно нього медичного висновку про тимчасову непрацездатність у законодавстві й досі не врегульовано.

Дії роботодавця щодо е-лікарняних

Оплата е-лікарняних роботодавцем

Листок непрацездатності, що формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності, є такою самою підставою для звільнення від роботи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення, як і його паперова версія.

Сформований листок непрацездатності в день створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду його дії страхувальник не може використовувати як підставу для нарахування матеріального забезпечення.

Сформований листок непрацездатності з причиною непрацездатності "Вагітність та пологи" передають страхувальнику як підставу для нарахування матеріального забезпечення в день створення.

Поява е-лікарняних не вплине на:

1) розмір оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності й розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності;

2) процедуру розрахунку та виплати лікарняних;

3) строки отримання допомоги від ФСС (вони залежать лише від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку до ФСС).

Незначні корективи стосуються тільки процедури призначення допомоги.

Звісно, комісії із соцстрахування й далі призначатимуть матзабезпечення застрахованим особам (протягом 10 днів після закриття е-лікарняного), але з деякими нюансами.

ФСС у роз'ясненні від 07.06.2021 р. рекомендує діяти так.

Після формування е-лікарняного в електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України роботодавець, відповідно до статті 32 Закону № 1105, протягом десяти днів із дня закінчення періоду його дії призначає матеріальне забезпечення застрахованій особі. Для цього:

– е-лікарняний друкується або залишається в електронному вигляді в кадровій службі або у відповідальної особи кадрової служби (за рішенням роботодавця);

– кадрова служба або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж застрахованої особи (пільги) і кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального страхування України. Зазначена інформація за бажанням (або визначенням) роботодавця формується в паперовому або електронному вигляді;

– е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності, що підлягають оплаті, передають до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства;

– комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію(уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 13;

– рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу бухгалтерії підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення;

– бухгалтерія здійснює розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного (за потреби його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Цей розрахунок записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та відображається в бухгалтерських проведеннях;

– заповнюють заяву-розрахунок та подають до відділення Фонду за місцем обліку.

Для отримання фінансування роботодавці формують заяви-розрахунки окремо для е-лікарняних і паперових листків непрацездатності. Це пов'язано з тим, що е-лікарняні не мають серії та видають за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності.

Матеріальне забезпечення за листками непрацездатності, що продовжуватимуть надходити до роботодавців на звичайних бланках, необхідно оформлювати за формою заяви-розрахунку (додаток 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12).

Матеріальне забезпечення за е-лікарняними потрібно оформлювати за формою заяви-розрахунку з урахуванням такого:

1. У е-лікарняного немає серії, але йому присвоюється унікальний номер.

2. У е-лікарняному оновилися причини непрацездатності.

– Після отримання фінансування на спецрахунок і виплати сум лікарняних(декретних) протягом місяця потрібно подати до відділення Фонду соцстраху повідомлення про виплату коштів застрахованій особі.

Особливості оплати е-лікарняних деяким категоріям працівників

Наразі залишається неврегульованою ситуація з порядком оплати е-лікарняних для сумісників.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" встановлено, що в разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника й печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.

Тож і досі незрозуміло, як же діяти в цій ситуації, бо відповідних законодавчих змін до Закону № 1105 не внесено, а роз'яснень від Фонду соцстраху немає.

Одним із виходів із такої ситуації є передбачення в документообігу на підприємстві використання паперової роздруківки е-лікарняного. Наразі роботодавець і за основним місцем роботи працівника, і за сумісництвом може користуватися відомостями кабінету страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Автори: Кирило Казак, адвокат та партнер ЮК "КПД Консалтинг" та Андрій Петришак, адвокат ЮК "КПД Консалтинг"

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.