Публікації

Нюанси роботи електронного суду й електронного кабінету

Концепція електронного суду

Одним із ключових елементів демократії є правосуддя, а тому впровадження й забезпечення належного функціонування електронного судочинства розглядають як дієвий засіб для гарантування прозорості, відкритості й доступності діяльності органів судової влади.

Концепцію електронного суду в Україні розроблено на виконання положень Законів України "Про судоустрій та статус суддів", "Про доступ до судових рішень", "Про Національну програму інформатизації", а також Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи.

Відповідно до Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи основними цілями підсистеми "Електронний суд" можна назвати:

– забезпечення повної комп'ютеризації процесів судового діловодства, формування єдиного електронного архіву судових документів;

– забезпечення відкритого доступу учасників судового процесу до інформації через створення відповідних онлайн-сервісів у мережі Інтернет і встановлення в приміщеннях суду інформаційно-довідкових кіосків;

– впровадження системи електронного надсилання та прийому процесуальних документів із застосуванням електронного цифрового підпису;

– налагодження системи електронного обміну з базами даних інших державних органів та установ.

На сьогодні процес доступу й роботи користувачів підсистеми "Електронний суд" має певні особливості, про які йтиметься далі.

Доступ до підсистеми "Електронний суд": примусово/добровільно/бажано

Першочергово виникає питання щодо кола суб'єктів, які можуть отримати доступ до підсистеми "Електронний суд". У Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ЄСІТС) обов'язкову реєстрацію офіційних електронних адрес передбачено для: адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання державного й комунального секторів економіки. Для інших громадян і юридичних осіб реєстрація в ЄСІТС не є обов'язком, але вони мають право зробити це добровільно. Реєстрація в підсистемі стане в пригоді всім користувачам судових послуг.

Реєстрація: з чого почати

Першими кроками для роботи в підсистемі "Електронний суд" є реєстрація й ідентифікація особи зі створенням власного електронного кабінету. Процес реєстрації не складний, але необхідно враховувати певні нюанси, які можуть виникнути під час цієї процедури. Спочатку треба отримати електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП), у якому зашифровано такі дані особи: прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер, а також дата народження, телефон, електронна пошта. Отримати ЕЦП може кожна фізична особа, звернувшись до акредитованих центрів сертифікованих ключів (наприклад, до АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби тощо).

Можливості особистого електронного кабінету

Після отримання доступу користувач може використовувати через свій електронний кабінет в підсистемі "Електронний суд" такі підрозділи, як "Повідомлення", "Вибране", "Мої справи", "Заяви", "Довіреності", "Статистика", "Кошик".

Документи подають за допомогою електронного кабінету у форматі електронного документа й електронної копії паперового документа (сканованої копії).

Особа, яка звертається до суду, заповнює встановлену адміністратором форму (шаблон) і за необхідності додає до заяви додатки, після чого система автоматично формує електронний документ. Перед надсиланням до суду особа накладає на документ і додатки до нього свій ЕЦП.

Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" установлено, що обов'язковим реквізитом електронного документа є наявність електронного підпису автора або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Саме так користувачі посвідчують справжність електронного документа.

Суди приймають подані електронні документи як оригінали документів, а електронні копії паперового документа – як завірені копії оригіналів документів. У випадку сумніву щодо достовірності поданих електронних копій документів суд у передбачених випадках і за встановленим порядком може витребувати в органів чи осіб відповідні оригінали для перевірки.

При цьому суд не звільнено від обов'язку дублювання відповідних електронних документів у паперовому форматі, однак кількість паперових заяв, які надходять до судів, з часом зменшуватиметься. Тому застосування судом інформаційно-комунікаційних технологій полегшить роботу судової системи, а не стане додатковим тягарем для її працівників.

Для суддів в "Електронному суді" передбачено сервіс "Кабінет судді", за допомогою якого можна переглядати документи у справі, формувати судові рішення, вчиняти інші необхідні дії, затверджені процесуальним законодавством. Паперові документи, надані учасниками справи під час судового засідання й долучені судом до матеріалів справи, відповідальна особа вносить до модуля "Електронне діловодство" невідкладно після закінчення судового засідання чи оголошення перерви.

Інші переваги підсистеми "Електронний суд"

Перевагою підсистеми "Електронний суд" є зменшений розмір ставки судового збору за подання процесуальних документів в електронній формі (коефіцієнт 0,8 до відповідної ставки).

Щоправда, зміни до Закону України "Про судовий збір", якими заплановано його доповнення зазначеним положенням, буде введено в дію з дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (станом на сьогодні ця дата залишається невідомою).

Серед інших позитивних моментів підсистеми "Електронний суд" можна виокремити такі:

постійний доступ до всіх матеріалів справи, зменшення часу на пересилання документів, отримання судових повісток та інших процесуальних документів учасниками судового процесу на їхні офіційні електронні адреси тощо.

Функціонування в тестовому режимі: що означає, що породжує та чи відома дата початку звичайного режиму роботи

Варто зауважити, що ЄСІТС зараз працює в тестовому режимі, що передбачає її функціонування в реальних умовах експлуатації й навантаження, а також із залученням усіх суб'єктів. Однак через цю обставину користувачі можуть зіткнутися з певними недоліками її роботи.

Під час роботи в підсистемі "Електронний суд" трапляються випадки, коли обробка даних відбувається зі зниженою швидкістю, що призводить до збільшення часу для реалізації всіх правоможностей користувача. Причиною такого зависання системи є те, що технічним забезпеченням встановлено обмежену кількість користувачів, які можуть формувати відповідні запити в системі. Їх чисельність невпинно зростає, через що й створюються так звані черги, які породжують зниження швидкості обробки даних.

Також необхідно звернути увагу на роботу єдиного контакт-центру судової влади України, який мав стати допомогою користувачам підсистеми "Електронний суд", але звернення до нього, на жаль, не гарантує своєчасного отримання відповіді. Досі проводяться технічні роботи, телефон єдиного контакт-центру не працює, а тому громадяни змушені шукати інших засобів для отримання допомоги в разі виникнення труднощів у роботі з підсистемою "Електронний суд".

За час функціонування ЄСІТС в тестовому режимі неодноразово виникали проблеми через відсутність необхідних шаблонів заяв. Користувачі підсистеми "Електронний суд" (переважно адвокати) часто надають свої пропозиції й надсилають відповідні шаблони заяв до державного підприємства "Інформаційні судові системи". Пропозиції швидко враховують, а перелік шаблонів доповнюється та покращується.

Електронне правосуддя: (далі) буде...

Підсумовуючи, варто сказати, що використання інноваційних технологій безумовно сприяє поліпшенню судового процесу й доступу до правосуддя. Станом на сьогодні підсистема "Електронний суд" працює в тестовому режимі, але вже помітні зміни, впровадження яких допомагає оптимізації процесу обміну інформацією за допомогою електронних документів між учасниками судового процесу, забезпеченню публічності судових процесів, а також прискоренню розгляду справ. Досвід багатьох країн свідчить про те, що процес впровадження електронного правосуддя є тривалим і потребує врахування низки нюансів, зумовлених особливостями, які виявляються як до, так і під час роботи із системою. З метою уникнення труднощів у подальшій роботі системи з одночасним залученням значної кількості користувачів ЄСІТС продовжує функціонувати в тестовому режимі, а суди й користувачі, як і раніше, можуть давати свої пропозиції щодо її вдосконалення.

 

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.