Новини законодавства

НОВИЙ ЗАКОН ДЛЯ ТОВ

ЩО НОВОГО?

Установчі документи (статут)

Відповідно до Закону учасникам було надано право визначити найважливіші аспекти управління Товариством та обігу часток, наприклад, право на власний розсуд учасника встановити, що:

• будь-який продаж, відчуження та/або застава часток підлягає затвердженню всіма учасниками Товариства;

• будь-які значні правочини та правочини з афілійованими особами підлягають затвердженню відповідним органом Товариства та у відповідному порядку;

• переважне право учасників на придбання частки у статутному капіталі Товариства повинне реалізовуватися та захищатись у порядку, передбаченому статутом Товариства.

Усі такі норми мають бути впроваджені шляхом внесення відповідних положень до статуту Товариства.

В той же час скасовується вимога зазначати у статуті розмір статутного капіталу, склад учасників та розміри часток, що належать учасникам.

Перша редакція статуту будь-якого новоствореного Товариства підписується всіма учасниками (засновниками), всі наступні редакції статуту та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються особами, які голосували за затвердження відповідної редакції статуту Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Органи управління

Деякі істотні зміни були внесені до регулювання порядку формування та діяльності органів управління Товариства, такі як:

• скасування кворуму для Загальних зборів учасників Товариства (мінімальної кількості голосів, необхідної для визнання зборів правомочними приймати рішення);

• впровадження детальної процедури прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства шляхом заочного голосування або опитування;

• надання права учасникам створювати Наглядову Раду як орган управління Товариства та вільно вибирати назву для виконавчого органу.

Корпоративний Договір

Законом прямо визначено, що договір між учасниками Товариства щодо реалізації прав учасників (далі – «Корпоративний Договір») повинен укладатися у письмовій формі та бути безвідплатним, інакше такий договір вважатиметься нікчемним.

ЗАСТОСУВАННЯ

З дати набуття чинності цей Закон застосовується до всіх Товариств, зареєстрованих в Україні, положення статутів таких Товариств, які не відповідають Закону, застосовуються у частині, що відповідає вимогам законодавства станом на день набрання чинності цим Законом. Протягом одного року Товариства повинні привести статути у відповідність до вимог Закону та можуть зареєструвати відповідні нові редакції статутів без сплати адміністративного збору.

НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Закон був офіційно опублікований в «Голосі України» № 50 від 17 березня 2018 року і набирає чинності з 17 червня 2018 року (три місяці після дати офіційного опублікування).

КПД Консалтинг – українська незалежна повносервісна юридична компанія, створена в 2007 році з метою надання високоякісних та ефективних послуг. Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів – провідних українських та міжнародних компаній. Як повносервісна компанія ми переважно фокусуємося на наданні послуг Клієнтам з питань  корпоративного права, M & A, банківського та фінансового права, податкового законодавства, нерухомості та будівництва, питаннях інтелектуальної власності, кримінальному праві (питаннях посадових злочинів) та вирішенні спорів. Більш докладна інформація знаходиться на www.kpdconsulting.com.ua.

 

 

 

 

 

                   Віталій Пацюк                              Юлія Подольська

                      Партнер                                     Старший юрист

                КПД Консалтинг                              КПД Консалтинг

Якщо у Вас виникли питання стосовно даної теми, будь ласка, звертайтеся до Віталія Пацюка (v.patsyuk@kpdconsulting.com.ua) та Юлії Подольської (y.podolska@kpdconsulting.com.ua). Ми з задоволенням надамо Вам додаткову інформацію. Ми завжди раді співпраці з Вами задля підвищення ефективності Вашого бізнесу.

підписатися на новини
KPD Consulting - повносервісна юридична компанія.
 
Ми орієнтовані на бізнес-потреби корпоративних Клієнтів в ефективній правовій підтримці.
Компанія є учасником Lexicom (мережі незалежних юридичних фірм Європи), що є запорукою успішного супроводу Клієнта у ключових іноземних юрисдикціях.